ผ้าตาข่าย

ผ้าตาข่าย


ตัวอย่างผ้า
หน้ากว้าง 60 นิ้ว



สี :