ติดต่อเรา


          หจก. เบ๊กิ้มฮง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2511 เริ่มแรกได้ทำการอยู่บริเวณซอยเลื่อนฤทธิ์ซึ่งอยู่ในสำเพ็ง ต่อมาได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่จึงได้ทำการย้ายมาอยู่ห่างจากสถานที่เดิมประมาณ800เมตร เป้าหมายคือต้องการขายสินค้าในราคาประหยัดเพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าที่มาทำการติดต่อ ได้สินค้าที่ดีและราคาที่ถูก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงท่านได้ทรงตรัสไว้