ผ้าโทเร

ผ้าโทเร สบง

        หน้ากว้าง 44 นิ้ว


        สี : ทอง, ในวัง, แก่นขนุนผ้าป่านโทเร

        หน้ากว้าง 60 นิ้ว


        สี : ทอง, ในวัง, แก่นขนุน